Skip to content
Här hittar du länkar till det du behöver ladda ner för att jobba med din miljö hos oss.
Länkar till specifika kundprogram (VPN) fås via annan sida
Frågor?
Kontakta oss på support@imedsec.se

VPN klient

Ladda ner WatchGuard VPN (SSL) Klienten här
Installera och logga in till din miljö

FTP-klient Mac/Windows

Ladda ner FTP-klient för Mac och/eller Windows här från NCH Software
Klassisk programvara för FTP-filöverföring

WinScp

Ladda ner WinScp här
Används för att nå FTP-server

Putty

Ladda ner Putty här
Används bland annat för att nå Linux miljöer

CISCO VPN Klient för skolor

Ladda ner Putty här
Används Virtuella miljöre för skolor