VPS – Virtuell Private Server


ØEn unmanaged VPS betyder att Ni som företag hanterar era servrar själva och ansvarar
för innehåll på servrar och administration och även backuper.
Fördel för er är en betydligt lägre kostnad än att drifta servrar i sitt eget datacenter, då ansvaret för
hårdvaran ligger hos oss med all administration det betyder att ni själva slipper hantering av fysiska servrar, brandväggar och switchar.
Ni får egen administratörstillgång till en isolerad virtuell server i vårt moln som
ni själva ansvarar för och ni kan 
administrera och använda server efter eget behov. 

 

ØEn managed VPS betyder att Ni lämnar mycket av ansvaret till oss, som sedan driftar era servrar  med ansvar för
hårdvara och operativsystem, och även backup hantering
.
Fördel för er är en betydligt lägre kostnad än att drifta servrar i eget datacenter och att ni slipper kostnader för
el, lokaler och personal m.m.
N kan då ägna er åt er dagliga verksamhet istället för att lägga tid på
IT-Drift.

 

 

Kontakta oss för mer information

 

021-470 66 86

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.