Kamera bevakning – en del av skalskyddet

Vi kan även hjälpa er med Kamera-bevakning när ni vill utöka ert skalskydd med visuell bevakning.

Bevakning vid inträde till Serverrum och kringliggande utrymmen så kan en kamera var till mycket hjälp för att både avskräcka och varna vid intrång.

Vi har erfarenhet av kamerabevakning sedan 2010.

 

 

iMedSec Sweden AB Store (iMedSec butik för säkerhetsutrustning) 

kommer att återöppna under sommaren 2020 och kommer att innehålla olika produkter, som t.ex. kameror m.m.  för olika behov,  för att öka företagets säkerhet.