Skip to content
RSA-Risk och Sårbarhets Analys
Ibland kan vi som externa konsulter bli “rädda” för hur våra kunder upplever sin IT-miljö, senast är ett sådant exempel när företaget vi skulle hjälpa, säger att det finns inga problem, och det finns ingen Risk och Sårbarhets Analys. Vi erbjuder våra kunder RSA där vi tillsammans mer er, som kund,
tittar på eventuella risker och sårbarheter som kan finnas hos er, Vi jobbar fram en metod som ni själva (eller tillsammans med oss) kan skapa en “cykel” som ni kan följa och uppdatera. Vi jobbar med;
– GDPR
– ISO 27001
– ISO 27002
– ISO 27018
– DLP – Data Loss Prevention (se bild nedan)
– Eller enbart rådgivning för ert fortsatta säkerhetsarbete

Vi kan hjälpa er med en Risk och Sårbarhets Analys och vi har vår egen mall (enligt bilden) som bygger på Säkerhetspolisens mall och vi har även fått den godkänd av räddningstjänster i vissa orter i Sverige som använder den i bl.a. utbildning.

DLP – Data Loss Prevention